Renunţarea la calitatea de membru, pierderea calităţii de membru, reînscrierea şi păstrarea calităţii de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA

Renunţarea la calitatea de membru (retragerea) se poate face printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director, după achitarea împrumutului sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză, în calitate de împrumutat sau girant/coplătitor, le are faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

Contribuţiile la fondul social se restituie la încetarea calităţii de membru, în termen de 30 de zile de la aprobarea de către Consiliul Director a cererii de renunţare la calitatea de membru/retragere. Soluţionarea cererii de renunţare la calitatea de membru/retragere este analizată şi soluţionată de Consiliul Director în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării, ţinând cont de condiţiile stabilite la alin. (1).

Achitarea împrumutului sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză le are faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, în calitate de membru, de împrumutat sau girant, prin compensarea cu fondul social deţinut de acesta, poate fi aprobată de Consiliul Director doar pentru situaţii de excepţie, cum ar fi, dar fără a se limita la: şomaj, incapacitate de muncă, pensionare.

Calitatea de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA poate înceta, prin hotărâre a Consiliului Director, în următoarele situaţii:

– nedepunerea contribuţiei la fondul social timp de 3 luni consecutiv sau timp de 6 luni, cu intermitenţă, într-un interval de un an;

– încălcarea gravă a Statutului sau prejudicierea morală ori materială a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

 În cazul decesului membrului, fondul social acumulat de acesta se restituie moştenitorilor legali/testamentari, în baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive prezentată în fotocopie legalizată, după reţinerea, dacă este cazul, a ratelor rămase neachitate sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză, în calitate de împrumutat sau garant, le-a avut faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.

Reînscrierea în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA nu se poate face mai devreme de 3 luni de la data renunţării la calitatea de membru.

Pentru orice neclaritate, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon afișate pe site.