ajutorul de deces

Cuantumul ajutorului de deces este de 15% din fondul social acumulat de membrul decedat.

 

În cazul decesului membrului C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz, în ordine:

  • soţul supravieţuitor;
  • descendentul;
  • părintele;
  • curatorul;
  • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuieli ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate anterior. Această ultimă obligaţie incumbă şi rudelor decedatului.

Cuantumul ajutorului de deces este de 15% din fondul social acumulat de membrul decedat. Ajutorul de deces se achită în termen de 30 de zile de la depunerea/înregistrarea de către persoana îndreptăţită a cererii şi a tuturor actelor doveditoare.

Acordarea ajutorului de deces se face din fondul pentru acordarea ajutorului de deces.

Acest ajutor de deces poate fi cumulat cu orice alte forme de ajutor de deces.

În cazul decesului membrului, fondul social acumulat de acesta se restituie moştenitorilor legali/testamentari, în baza certificatului de moştenitor sau a hotărârii judecătoreşti definitive prezentată în fotocopie legalizată, după reţinerea, dacă este cazul, a ratelor rămase neachitate sau a altor datorii/debite pe care cel în cauză, în calitate de împrumutat sau garant, le-a avut faţă de C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA.