Membrii CAR ÎNVĂȚĂMÎNT CONSTANȚA sunt persoane fizice salariate sau care obțin venituri de natură salarială ori în următoarele activități prestate în învățământul de stat sau particular, precum și în domeniile conexe sistemului de Învățământ/educație, care desfășoară activități educaționale, de formare profesională ori de apărare și de apărare. reprezentare a intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților din Învățămînt/educație. Calitatea de membru CAR ÎNVĂȚĂMÎNT CONSTANȚA se dobândește în baza unei cereri tipizate.  
În temeiul dreptului la libera asociere și cu aprobarea Consiliului Director, pot fi membri ai CAR ÎNVĂȚĂMÎNT CONSTANȚA și persoanele fizice salariate sau care obțin venituri de natură salarială din alte domenii de activitate.
Nu pot fi membri ai CAR ÎNVĂȚĂMÎNT CONSTANȚA persoanelor care sunt membri ai altor case de ajutor reciproc sau care se află într-o incompatibilitate ori într-un conflict de interese de lege în acest sens.
Contribuția lunară este de minimum 10 lei și maximum 200 lei, în funcție de opțiunea membrului în parte. Modificarea cuantumului contribuției lunare se poate face oricând, printr-o cerere semnată de membrul CAR.
Documentele necesare pentru înscriere:
● cerere tip semn și ștampilată de conducere a unității la care se
desfășoară activitatea viitorul membru CAR;
declarația de consimțământ/luare la cunoștință cu privire la datele cu caracter personal pe care CAR le procesează;
copie a actului de identitate .

Solicită informații și formularul de înscriere aici: https://carinvcta.ro/contact/

Documentele se pot depune personal la sediul CAR Învățămînt Constanța sau prin e-mail, la adresa: car@carinvcta.ro
Contribuția acumulată lunar de membru CAR este luată în considerare ca
o parte a garanției în cazul în care membrul CAR face împrumut.
Contribuția lunară, rata la împrumut și dobânda aferentă se rețin pe statul de
plată al unei angajații angajatoare, conform borderoului de rețineri emis de unitatea noastră.
Vechimea în CAR curge de la data primei rețineri a contribuției lunare.
Reînscrierea în CAR ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA nu se poate face mai devreme de 3 luni de la data renunţării la calitatea de membru.