Membrii C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA sunt persoane fizice salariate sau care obţin venituri de natură salarială ori în urma activităţii prestate în învăţământul de stat sau particular, precum şi în domenii conexe sistemului de Învăţământ/educaţie, care desfăşoară activităţi educaţionale, de formare profesională ori de apărare şi reprezentare a intereselor profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor din Învăţămînt/educaţie. Calitatea de membru C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA se dobândeşte în baza cererii tipizate de înscriere (vezi/descarcă aici cererea de înscriere).
În temeiul  dreptului la libera asociere şi cu aprobarea Consiliului Director, pot fi membri ai C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA şi persoanele fizice salariate sau care obţin venituri de natură salarială din alte domenii de activitate.
Nu pot fi membri ai C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA persoanele care sunt membri ai altor case de ajutor reciproc sau care se află într-o incompatibilitate ori într-un conflict de interese prevăzute de lege în acest sens.
Contribuția lunară este de minimum 10 lei și maximum 200 lei, în funcție de opțiunea fiecărui membru în parte. Modificarea cuantumului contribuției lunare se poate face oricând, printr-o cerere semnată de membrul CAR.
Documentele necesare pentru înscriere:
● cerere tip semnată și ștampilată de conducerea unității la care își
desfășoară activitatea viitorul membru C.A.R;
declarația de consimțământ/luare la cunoștință cu privire la datele cu caracter personal pe care CAR le procesează;
copie a actului de identitate.

Formularele tipizate pot fi vizualizate și descărcate AICI. 

Documentele pentru înscriere se pot depune personal la sediul C.A.R. Învățămînt Constanța sau pe adresa de e-mail: carinvcta@yahoo.com
Contribuția acumulată lunar de membrului C.A.R. este luată în considerare ca
o parte a garanției în cazul în care membrul C.A.R. face împrumut.
Contribuția lunară, rata la împrumut și dobânda aferentă se rețin pe statul de
plată al unității angajatoare, conform borderoului de rețineri emis de unitatea noastră.
Vechimea în C.A.R. curge de la data primei rețineri a contribuției lunare.
Reînscrierea în C.A.R. ÎNVĂŢĂMÎNT CONSTANŢA nu se poate face mai devreme de 3 luni de la data renunţării la calitatea de membru.