împrumut suplimentar. condiții

Condiții pentru acordarea împrumutului suplimentar:

>>> se acordă o singură dată, la împrumutul de bază;

 >>> este în sumă de maximum 5.000 de lei;

>>> giranții trebuie să fie alte persoane decât cele care figurează în cazul împrumutului de bază/inițial.

DOCUMENTE NECESARE ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI SUPLIMENTAR:
● cerere tip, completată și vizată de unitate angajatoare a membrului CAR;
● adeverință/adeverințe angajament, completată/completate de garant/garanți – semnată și ștampilată de unitate angajatoare a acestora;
● copia cărții de identitate a împrumutatului și copia cărții de identitate a giranților/giranților;
● extras de cont pe numele împrumutatului (cont deschis la BRD sau la Banca Transilvania); 
●  act adițional la contractul de împrumut, în două exemplare.

Solicită informații formularele necesare aici: https://carinvcta.ro/contact/

Termen limită pentru depunerea acestor documente: date de 20 a fiecărei luni.

P lata sumei împrumutate se face în luna următoare.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească girantul/giranții la acordarea unui împrumut suplimentar:

  • să fie membru/membri CAR Învățământ Constanța
  • să fie angajat/angajați pe muncă nedeterminată;
  • cel puțin unul dintre giranți trebuie să fie profesor titular;
  • în cazul în care este nevoie de un al doilea girant, acesta poate fi din rândul personalului didactic auxiliar sau nedidactic/administrativ/altă categorie de personal.

Contractul de împrumut și actul adițional trebuie semnat atât de împrumutat, cât și de girant/giranți. 

Împrumutul suplimentar se acordă în lei și se pune la dispoziție împrumutatului prin virament bancar.

Pentru orice neclaritate, vă rugăm să nu contactați la numerele de telefon afișate pe site.