CONDIŢII GENERALE PRIVIND ACODAREA ÎMPRUMUTURILOR

>>> Orice membru poate primi un împrumut, după minimum 90 de zile de la data rezervarii în CAR Învăţământ Constanţa, prin încheierea unui contract de împrumut cu dobândă care va putea fi înscris în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Imobiliare dar şi în orice alte registre speciale stabilitate de lege. Împrumutul și dobânda aferentă sunt garantate de împrumutat prin veniturile realizate sub orice formă – salariu; indemnizaţii; pensii; fondul social constituit/acumulat; garant/garanti; patrimoniul împrumutatului (bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul său). Numărul persoanelor care garantează împrumutul (garanţii/giranţii) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Director, în funcţie de cuantumul sumei împrumutate. 

>>> Valoare împrumutului este de maximum 3 (trei) ori fondul social acumulat al membrului. 

>>> Rambursarea împrumutului se face în rate lunare, în cuantumul și numărul de stabilitate prin contractul de împrumut.

>>> Împrumutul se acordă în lei, cu dobândă fixă, regresivă, calculează la soldul lunar.

>>> Dobânda se calculează de la data acordării împrumutului, inclusiv, până la data rambursării integrale a acestuia, exclusiv. Cuantumul creditului se împarte în mod egal la numărul de luni pentru care să se împartă împrumutul. Dobânda se calculează regresiv (procent aplicat la soldul împrumutului). Ca urmare, suma de bani care se va rambursa lunar de către împrumutat va cuprinde rata și dobânda și va fi descrescătoare până la rambursarea în totalitate a împrumutului.

>>> Dobânda care va fi percepută la încheierea contractului de împrumut este stabilită prin hotărâre a Consiliului Director. Dobânda care va fi percepută la încheierea contractelor de împrumut poate fi modificată prin hotărâre a Consiliului Director la sfârşitul anului financiar în curs, pentru contractul de împrumut noi, care vor fi încheiate program cu anul financiar următor, în baza unei analize finaciar-contabile şi ţinând. cont de regulile de previziune și de risc în acordarea împrumuturilor. 

SOLICITĂ INFORMAȚII ȘI FORMULARELE NECESARE ACORDĂRII ÎMPRUMUTULUI AICI: https://carinvcta.ro/contact/
● cerere tip, completată și vizată de unitatea angajatoare a membrului CAR;
● adeverință/adeverințe angajament, completată/completate de garant/garanți – semnată și ștampilată de unitate angajatoare a acestora;
● copia cărții de identitate a împrumutatului și copia cărții de identitate a giranților/giranților;
● extras de cont pe numele împrumutatului (cont deschis la BRD sau la Banca Transilvania); 
● formular contract împrumut (două exemplare).
Termenul limită pentru depunerea acestor documente: data de 20 a fiecărei luni.

Plata sumei împrumutate se face în luna următoare.

Condiții pe care trebuie să le îndeplinească girantul/giranții la acordarea unui împrumut:

  • să fie membru/membri CAR Învățământ Constanța
  • să fie angajat/angajați pe muncă nedeterminată;
  • cel puțin unul dintre giranți trebuie să fie profesor titular;
  • în cazul în care este nevoie de un al doilea girant, acesta poate fi din rândul personalului didactic auxiliar sau nedidactic/administrativ/altă categorie de personal.

Contractul de împrumut trebuie semnat atât de împrumutat, cât și de girant/giranți. 

Împrumutul se acordă în lei și se pune la dispoziție împrumutatului prin virament bancar.

>>> Având în vedere obligația legală, potrivit căreia, casele de ajutor reciproc trebuie să se asigure că fondurile lor, rezervele și lichiditățile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurilor financiare și aplicarea regulilor de previziune și de risc în acordarea împrumuturilor, prin hotărâre. Consiliul Director, cu consultarea Comisiei de cenzori, pot fi stabilitate și alte condiții privind acordarea împrumuturilor, cu respectarea legislației aplicabile. 

>>> Fondurile folosite de CAR Învăţământul Constanţa pentru acordarea de împrumuturi membri vor fi: fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adaugă dobânzile anuale, fondurile proprii şi mijloacele băneşti în stare, dacă este cazul, de la uniunea. teritorială judeţeană sau de la Uniunea Naţională.